Retkietiketti

Vastuullinen retkeilijä suojelee luontoa ja ottaa huomioon kanssaretkeilijät, paikalliset asukkaat ja maanomistajien oikeudet. Yhteisten sääntöjen noudattaminen antaa meille mahdollisuuden nauttia ulkoilureiteistä myös tulevaisuudessa.

•    Kunnioita luontoa - älä vahingoita kasveja tai eläimiä
•    Suosi valmiita polkuja ja noudata retkikohteen sääntöjä 
•    Sytytä tuli vain merkitylle nuotiopaikalle - älä tee tulta metsäpalovaroituksen aikana 
•    Kanna roskat mukanasi
•    Pidä koirat ja muut lemmikit kytkettynä
•    Ota huomioon muut poluilla ja teillä liikkujat

•    Anna toisille kotirauha - pidä etäisyyttä pihoihin
•    Peltoalueilla saa kulkea ainoastaan retkeilyreitiksi merkityillä poluilla - älä tallo viljelyksiä
•    Jätä autosi vain merkityille pysäköintialueille. Muualle teiden varsille jätetyt autot aiheuttavat haittaa paikallisten asukkaiden liikkumiselle, joukkoliikenteelle ja         maatalouskoneille sekä vaikeuttavat teiden kunnossapitoa.

Tutustu retkietikettiin tarkemmin luontoon.fi-sivustolla.

Nuotiohetki Piikkiön Linnavuoren laavulla. Kuva: Tammireitit/Iiris Kallajoki