Hanke

Tammireittejä kehitettiin vuosina 2017-2020 Varsin Hyvä ry:n myöntämällä Leader-hankerahoituksella Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta.

Itäisten kuntien reitistöhankkeen 1. vaihe toteutettiin 1.8.2017-31.5.2018. Hanketta hallinnoi Kaarinan kaupunki ja muuta toteuttajat olivat Liedon ja Sauvon kunnat sekä Paimion kaupunki. Hankkeessa aktivoitiin paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä yhteistyökumppaneiksi reittien suunnitteluun ja niiden tulevaan toteutukseen ja ylläpitoon. Reitit nimettiin Tammireiteiksi ja ne vietiin sähköisille kartoille reitisto.fi-kotisivuille. Eu:n rahoitusosuus hankkeesta oli 27 990,48 euroa.  

Reitistöhankkeen 2. vaihe käynnistyi 1.8.2018 ja päättyi 5.11. 2020. Hankkeen tavoitteena oli reittien merkitseminen maastoon sekä opastaulujen pystyttäminen reittien lähtöpisteisiin ja niiden varrelle. Hankkeessa osallistettiin paikallisia yhteisöjä reittien merkitsemiseen ja ylläpitoon. Myös toiminta-alueen yrityksiä aktivoitiin tukemaan opastaulujen hankintaa ja reittien merkitsemistä. Eu:n rahoitusosuus hankkeesta oli 14 906,52 euroa.

Hankkeen rahoittajat: Kaarina, Lieto, Paimio ja Sauvo, Leder varsin Hyvä, Leader ja Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin