Tammireittien pyöräilyreitit merkitään maastoon 2024

Pyöräilijä Tammireiteillä

Tammireitteihin kuuluvien pyöräretkeilyreittien maastomerkinnät toteutetaan vuonna 2024. Merkitsemistä ovat viivästyttäneet käynnissä olevat laajemmat seudulliset pyöräilyyn liittyvät hankkeet, kuten Turun kaupunkiseudun pääpyöräilyreittien viitoitushanke sekä Eurovelo10-merkinnät.

Tammireittien pyöräilyreittien tarkoituksena on tuoda esiin erityisesti paikallisia reittejä ja kohteita. Reitit kulkevat maanteillä, pienemmillä paikallisteillä, katualueilla sekä osin myös metsäpoluilla. Merkintöjen asianmukainen toteutus tieluokitukset huomioiden ja samalla yhteneväisesti eri tyyppisillä reittiosuuksilla edellyttää suunnitelmallisuutta. Hankkeen toteuttaminen kokonaisuudessaan vaatii kunnilta myös taloudellisia investointeja. Merkit asennetaan reiteille vuoden 2024 kuluessa.