Tammireittien pyöräilyreitit merkitään maastoon 2023

Pyöräilijä Tammireiteillä

Tammireitteihin kuuluvien pyöräretkeilyreittien maastomerkintöjen toteutus siirtyy vuoteen 2023. Merkitsemistä ovat viivästyttäneet käynnissä olevat laajemmat seudulliset pyöräilyyn liittyvät hankkeet, kuten Turun kaupunkiseudun pääpyöräilyreittien viitoitushanke  sekä Eurovelo10-merkinnät.

Tammireittien pyöräilyreittien tarkoituksena on tuoda esiin erityisesti paikallisia reittejä ja kohteita. Reitit kulkevat maanteillä, pienemmillä paikallisteillä, katualueilla sekä osin myös metsäpoluilla. Merkintöjen asianmukainen toteutus tieluokitukset huomioiden ja samalla yhteneväisesti eri tyyppisillä reittiosuuksilla edellyttää suunnitelmallisuutta. Hankkeen toteuttaminen kokonaisuudessaan vaatii kunnilta myös taloudellisia investointeja.  Merkintäsuunnitelma tullaan laatimaan vuoden 2022 aikana ja merkit asennetaan reiteille vuoden 2023 kuluessa.