Kaarinan perintömetsän luontopolku

Kaarinan perintömetsän luonnonsuojelualueen polut johdattavat kalliomänniköistä rehevän korven pitkospuille.

Kaarinan perintömetsän luontopolku kulkee saman nimisellä luonnonsuojelualueella. Alueen luontotyyppeihin kuuluu avokalliota ja kalliomänniköitä, tuoretta kangasmetsää, lehtoa sekä korpi- ja rämealueita. Koko alueella kasvaa paikoitellen järeitä ja vanhoja haapoja, rauduskoivuja ja kilpikaarnamäntyjä. Eri-ikäistä lahopuuta on runsaasti erityisesti pohjoisosassa. Niinisvuoren kallion eteläpuolella on kostea ruohokorpi, jonka läpi kulkevat pitkospuut. Metsän asukkaisiin kuuluu myös liito-orava ja alueella esiintyy uhanalaisia lajeja sekä vanhoille metsille tyypillistä kääpälajistoa.

Luontopolku on merkitty väliaikaisesti keltaisilla nauhoilla. Alueen läpi kulkee myös Turun Paavon polkujen-yhdysreitti (siniset merkinnät) sekä luonnonsuojelualueen etelä- ja länsipuolella kuntarajat ylittävä ulkoilureittiverkosto.