Auranlaakson luontopolku

Auranlaakson luontopolku kulkee vaihtelevassa maastossa ja sen varrelta löytyy monenlaista nähtävää.

Auranlaakson luontopolku kulkee tuoreessa kangasmetsässä, kalliomännikössä, louhikossa sekä avoimella niittyalueella. Polun varrella on myös pieniä lampia ja luonnontilainen savikkomaiden puro, joka on erittäin uhanalainen luontotyyppi. Alueella on runsaasti luonnon monimuotoisuudelle tärkeää eri-ikäistä lahopuuta ja siellä viihtyy myös liito-orava. Luontopolku kulkee jyrkkäreunaisen ja louhikkoisen Muikunvuoren itäpuolelta. Muikunvuori kohoaa yli 60 metriä meren pinnan yläpuolelle ja sen laelta on hienot näkymät Aurajoen kulttuurimaisemaan. Merkitty luontopolku ei vie Muikunvuoren laelle, vaan sinne pääsee parhaiten jatkamalla luontopolulta muita polkuja pitkin vuoren pohjois- ja luoteispuolelle. Luontopolku on merkitty väliaikaisesti keltaisilla nauhoilla.